PKN
Protestantse Gemeente Zonnemaire
 
Richtlijnen CORONA Richtlijnen CORONA
Momenteel zijn er geen beperkende maatregelen geldig voor het houden van onze kerkdiensten.

GEBRUIKERSPLAN KERK ZONNEMAIRE  in geval van beperkende maatregelen i.v.m. met COVID

Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
 bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen
 bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde
 volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan

functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio

algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren

gebruik van het kerkgebouw

gebruikers / diensten op een zondag
Het kerkgebouw wordt gebruikt door de Protestantse gemeente Zonnemaire. Normaal gesproken is er één dienst.

aanvangstijden voor verschillende diensten
De dienst begint om 10.00 uur

 
  Normaal gebruik Aangepast gebruik per  Aangepast gebruik per 
Kerk kerkdiensten 30 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers >30 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers
zaaltje Dienstdoende ambtsdragers en voorganger voor de dienst ouderling + diaken + voorganger ouderling + diaken + voorganger
       
       
concrete uitwerking

Gerelateerd aan de samenkomst

Gebruik van de sacramenten

Avondmaal
Met inachtneming van de voorschriften van het RIVM wordt het Avondmaal gevierd. Dat betekent: op anderhalve meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet wordt aangereikt, maar die mensen zelf pakken. Stukjes brood die mensen zelf van een schaal pakken.

Doop
Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni 2020 bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Dit geldt voor dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. In het Landelijk protocol worden alternatieven aangedragen.
 Liedteksten worden uitgesproken, bijvoorbeeld in responsie tussen de ene groep kerkgangers en de andere groep uit te spreken. Onder het opzeggen kunnen heel zacht akkoorden van de melodie worden gespeeld. Ook kan de organist het lied inzetten met een voorspel, de gemeente laten spreken en afsluiten met een naspel.
 Liederen kunnen vertolkt worden door de organist/pianist, maar ook door gemeenteleden op gitaar, viool, etc. Deze muzikale vorm kan zeer laagdrempelig zijn en tegelijk vol impact: een kind dat een eenvoudig bekend lied speelt, roept het lied in de harten van de gemeenteleden wakker.
 Liedteksten worden als gedicht uitgesproken, door gemeenteleden. Ook gedichten, bijvoorbeeld uit het Liedboek, kunnen op deze manier tot klinken komen.
 Ook het zachtjes en met gesloten mond meeneuriën met de melodie van psalmen of andere liederen die gespeeld worden is een veilig alternatief voor gemeentezang. In gedachten kunnen een of meerdere aangegeven coupletten tijdens het neuriën worden meegelezen.


Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Bij de uitgang staan een of meer collecteschalen. Let op gevaar van ‘filevorming’. Gemeenteleden kunnen hun bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de kerk.


Koffiedrinken en ontmoeting
Er is geen mogelijkheid om koffie/thee te drinken na de dienst.

 
Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbare mensen mogen naar de kerk komen, mits zij voldoen aan de gezondheidseisen van het RIVM. De toegangscoördinator stelt aan alle bezoekers de RIVM-vragen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. Alle bezoekers ontsmetten hun handen bij het bestreden van de kerkzaal.

 kerkenraad, diaconie en voorganger
● Er zijn in ieder geval een ouderling en/of 1 diaken aanwezig en de voorganger
● Het consistoriegebed wordt uitgesproken in het zaaltje
● Geen handdruk van de ouderling van dienst maar een hand op het hart

techniek
 De fysieke kerkdiensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
 Er wordt gebruik gemaakt van uitzendingsapparatuur
 De apparatuur wordt bediend door één persoon
 hygiëne: bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd; bij het toilet moeten bezoekers gebruik maken van desinfectiemiddel
 De technische apparatuur wordt ontsmet door de gebruiker

Muziek
 De organist bespeelt het orgel op het entresol. In geval van muzikale intermezzo’s is een piano voorin of een ander instrument, zoals een viool, ook passend.
Handen wassen voor en na het spelen is de beste oplossing. Ook is er de mogelijkheid van een muzikaal intermezzo voor in de kerk of vanaf boven bij het orgel.

 
terug
 
 

Open lucht dienst 30 juni
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10 uur
Deze buitendienst wordt gehouden op de boerderij van de familie de Bree, Noord Bosweg 1 te Zonnemaire. Het is een gezamenlijke dient met de Protestantse gemeenten van Dreischor, Noordgouwe en Brouwershaven. Na de dienst wordt er nog koffiegedronken.
  meer details

 
samenstelling kerkenraad
Coba Fonteine-de Vlieger (Scriba en diaken)
Otteline van de Torren - van Verschuer (ouderling)
Lydia Bom (ouderling-kerkrentmeester)
Ad van Nieuwenhuijze (diaken)
Henk Walhout (ouderling-kerkrentmeester
Anthonet de Bree (notulist)
Marjan Riedijk (predikant)
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.